Der 2020 ga reduksjon i antall lønnstakere både nasjonalt ogi Listerkommuene, har 2021 gitt en økning i antall lønnstakere. For de toførste kvartalene av 2021 har veksten vært stor, og den har vært større iLister enn nasjonalt. I andre kvartal var økningen på nesten 4 %. Dette antas åha sammenheng med mer forutsigbarhet og stabilitet i pandemihåndteringen, ogmed lemping av tiltak utover 2021. Det er ventet at veksten skal fortsette i 3.kvartal, både utfra at det normalt er vekst i tredje kvartal og på grunn av denøkende optimismen i norsk økonomi med hensyn til færre smittetiltak.