Listertinget 11 februar: Tilrettelegging for desentralisert utdanning (desutd) var den innsatsfaktoren formannskapene pekte på som den absolutt viktigste. Å kunne kombinere jobb og familie, samtidig som man er i et utdanningsløp er viktig både for den enkelte og for kommunene. Ordskyen gir ellers et godt bilde av hva som ellers ble pekt på som sentrale fokusområder.