En modell for samarbeid om bo- og tjenestetilbud i Lister.

Prosjektet ble tildelt kr. 500 000 i 2013 og er et samarbeid mellom kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Sirdal, Kvinesdal og Lyngdal innen fyrtårnsatsingen "Psykisk helse og rus". Det er en del av av tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet for utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen det psykiske helsefelt.

Mer info kommer.