Virksomheter som er godkjenningspliktige eller meldepliktige

Når må du søke om godkjenning av virksomheten?

Leder eller eier må søke kommuneoverlegen om godkjenning, når det foreligger planer for ny virksomhet eller vesentlig endringer i eksisterende. Dette gjelder for følgende virksomheter:

 • barnehager
 • skoler
 • hulltakings- og tatoveringsvirksomheter 

Dette fremgår av den forskriften virksomheten er regulert i henhold til.

 

Når har du meldeplikt?

Hvis du eier eller driver virksomhet, har eiendom eller lokaler hvor allmennheten har adgang og som benyttes av mange mennesker må du sende melding til miljørettet helsevern når

 • det foreligger planer for ny virksomhet
 • vesentlig endringer i eksisterende virksomheter
 • meldepliktig virksomheten skifter eier eller opphører

Dette er noen av virksomhetene som har meldeplikt:

 • Campingplass
 • Asylmottak
 • Lokaler for undervisning
 • Forsamlingslokaler
 • Badeanlegg
 • Bruk av avløpsslam
 • Skjønnhetspleiesalonger som frisør, solarier mm

Du melder fra ved å sende ene-post til post@listermhv.no hvor du bekrefter at du oppfyller kravene i forskrift om miljøretta helsevern.

       
     
         

Når inntrer opplysningsplikten

Du plikter å informere kommunen om forhold som åpenbart kan virke negativt inn på helsen. Dette gjelder både hvis du planlegger å drive eller driver en slik virksomhet.