Veldig interessant og viktig konferanse i Stavanger. "Høyere yrkesfaglig utdanning som karrierevei for helsepersonell: Hvordan kan vi sammen styrke fremtidens helsetjenester". Lærerikt med inspirerende innledere og panelsamtaler, samt tid til workshop. Fylkeslegen i Rogaland, Andres Neset hadde flere betraktninger om hva som må gjøres i forberedelsen av eldrebølgen som vi vet kommer. Det er allerede utfordringer med rekruttering innen helse og omsorg, og noe av løsningen kan være oppgaveforskyvning eller oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper. I denne sammenheng vil fagskoleutdanninger være viktige for å gi helsepersonell spisskompetanse innen flere fagfelt. Det kan være for eksempel demensomsorg, vurderingskompetanse, palliativ omsorg og mange mange flere. En utfordring er at det er for få som kjenner til fagskoleutdanningene innen helse - og hva de som tar en slik utdanning får kompetanse i. Høyere yrkesfaglig utdanning/fagskole er en viktig karrierevei for alle med fagbrev innen helse.

Lister Kompetanse fikk også tid til å møte våre gode samarbeidspartnere i AOF fagskolen og Dalane Utdanningssenter, Cathrine Westmork, Kathrine E. Høgestøl og Elisabeth Hetland. Avdelingsleder for helse og oppvekstutdanninger, Jorunn Løge fra Fagskolen i Rogaland var primus motor for konferansen.