Sammen med vår gode samarbeidspartner Dalane Utdanningssenter (DUS) har SLK besøkt studiesenteret på Finnsnes. De har flotte lokaler i "Kunnskapsparken" med kort avstand til hurtigbåter og annen offentlig transport. Studiesenteret legger til rette for studenter og forelesere, de tilbyr flotte lokaler med alt som trengs av teknisk utstyr, legger til rette for både gruppearbeid og eksamensavvikling.

Nord - Norge har noen av de samme utfordringene som Lister når det gjelder å "tette kompetansegapet". Studiesentrene har til felles at de jobber med å kartlegge regionale kompetansebehov i offentlig og privat sektor, mekler inn utdanninger fra ulike tilbydere, rekrutterer og mobiliserer studenter.

Det er svært nyttig med erfaringsutveksling og ikke minst å diskutere planer og muligheter framover.  Hvordan kan studiesentrene bidra til kompetanseheving framover? Det vil det være helt nødvendig å tilby desentraliserte og fleksible utdanninger for å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft, både innen offentlig og privat sektor.

SLK har også besøkt Universitetet i Tromsø og hatt møter med sentrale aktører i forhold til fleksible og desentraliserte utdanningsmuligheter. Det kom fram mange innspill og muligheter som vil bli sett nærmere på framover.

Takk til Studiesenteret Midt-Troms som la opp et faglig svært godt program.