Hygienesertifikat for skip

Flekkefjordkommune er godkjent av Helsedirektoratet til å utføre inspeksjoner og utstede hygienesertifikat for skip som seiler i internasjonalt farvann. Flekkefjord kommune utstederhygienesertifikat for skip som anløper en av Listerkommunene.

 

Skip som seilerinternasjonalt inspiseres hver sjette måned. Formålet er å forhindre hendelser som kan påvirke internasjonal folkehelse. Mer informasjon om ordningen kan du finne på Helsedirektoratets nettsider.

 

Utsteding av hygienesertifikat i Flekkefjord blir utstedt av Flekkefjord brannvesen. Ta kontakt med Thorsten Birner tlf 95 84 17 40: E-post:thorsten.birner@flekkefjord.kommune.no  

 

En kan også ta kontakt med Flekkefjord Brann og redning med telefonnummer 38 32 81 00 (døgnbemannet).