Lister har et fødselsoverskudd, men dette fødselsoverskuddet har blitt ganske lite de siste årene. Det har vært netto innenlands utflytting i alle periodene, men i de siste kvartalene har flyttetapet blitt mindre. Flyttetallene har hatt en positiv trend siden 3. kvartal 2019.

Hvis vi ser på utviklingen sammenlignet med landet forøvrig, kan vi se at fødselsbalansen til Lister er lavere enn landet. Lister har hatt mye sterkere innvandring i forhold til folketallet enn landsgjennomsnittet i mesteparten av tiden etter 2000, men i de siste tre årene har innvandringen blitt lavere enn ellers i landet.

Lister hadde vekst i folketallet fra 2007 til 2016. Etter det har veksten stoppet opp og i de siste tre årene har folketallet sunket.

Ved inngangen til 2. kvartal 2022 var det 38 558 innbyggere i Lister.