For å lykkes i arbeidet med implementering av kompetanseordningene er det et viktig mål at de ansatte har kunnskapsbasert handlingskompetanse som når helt frem til barnet og eleven. For å lykkes med vår målsetting er kunnskap om implementering avgjørende.

Veilederen er utviklet i fellesskap av Lister Pedagogiske Senter, rådgiver Oppvekst i Farsundog LBSN (Lister barnehage- og skoleeiernettverk).

Vi vil også rette en takk til Pål Roland, dosent ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger, som har hjulpet oss med å kvalitetssikre innholdet i denne planen.