Fra høsten starter forkurs i matte og fysikk som Universitet i Agder har utviklet for de som ønsker å ta en fleksibelingeniør utdanning i Lister. Forkurset er et digitalt kurs som består av realfagsmatte og fysikk. Karriere Agder Lyngdal stiller med lokale lærekrefter og ressurser for å støtte opp om dette tilbudet.

Karriere Agder Lyngdal tilbyr studiekompetanse på dag og kveldstid for de som mangler fag fra videregående. Vi har til og med noen som er lærlinger på dagtid, og elever på generell studiekompetanse på kveldstid sier seksjonsleder Stanley Tørressen.

Forkurset er for alle som ønsker å ta en ingeniør utdanning. Her kan du melde deg på hvis du har fagbrev, eller studiekompetanse. Undervisningen vil være digital og fleksibel slik at det skal være mulig å kombinere studier med jobb. Erfaringsmessig viser det seg at studentene lettere klarer å gjennomføre sine studier gjennom å delta på fysiske samlinger med sinemedstudenter på studiesenteret. Karriere Agder Lyngdal vil derfor legge til rette for at studentene kan møtes gjennom hele studieløpet.

Dette studiet er tilrettelagt for distrikts-studenter og vi håper og tror interessen blir stor.  Jeg anbefaler alle som vil bli ingeniør å søke på forkursene. Det er Universitet i Agder som har ansvar for faglige innholdet, og du oppnår studiekompetanse som kvalifiserer til å søke alleingeniørfag, informerer prosjektleder i Studiesenteret Lister Kompetanse Peder Arnesen.

Kurset tilbys som en del av den disktriksvennlige ingeniør utdanningen innen bygg-design som Studiesenteret Lister Kompetanse i samarbeid med Universitetet i Agder starter høsten 2025.  Universitetet med egne midler og støtte fra Sørlandets Kompetansefond har fått tilstrekkelige midler til å utviklestudiet.  Støtten gjør at studiet blir gratis for studentene.

Lister Næringsforening med Hans Fredrik Grøvan har vært pådriver for at studiet legges lokalt. Ingeniørstudiet er viktig for regionen. Næringslivet etterspør kompetansen. Lister Kompetanse og Lister Næringsforening kartleggerkompetansebehov i regionen, og etterstreber å levere det næringslivet trenger