Lister er heldig som har fått muligheten til å arrangere trinn 2 lokalt for 2.gang siden 2018. Vi arrangerer sammen med Norsk kognitiv forening trinn 2 som går over 3 semestre 2022/2023. Undervisningen er fysisk i Flekkefjord unntatt et par samlinger som er digitale. Veldig gode forelesere og veiledere. Dette er et spennende utdanningsprogram som ender ut i en godkjenning som kognitiv terapeut. Det må være minst 17 påmeldte, men vi har pr i dag kun 10. Fristen er 15.desember. Ta kontakt med foreningen om du er interessert og ønsker å delta.

Du melder deg på direkte til Norsk kognitiv forening.

https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2021/05/Program-trinn-2-Sorlandet-2022.pdf