Rus og avhengighetsbehandlingen er en ny start mot en rusfritt liv. Mennesker som ikke klarer å mestre livet på livets sine premisser. Tilbudet ønsker å tilby en mulighet og en vei ut av håpløsheten. For deg hvor dette er aktuelt  bor du hjemme og deltar i behandlingen på dagtid fra klokka 10-14 3 dager i uka.

Denne uka startet den såkalte "ventevogna" hvor du forbereder deg på behandlingen, informasjon om behandlingen og viktigst at du motiverer deg for behandlingen.

Ventevogna er før nyttår onsdag 8.desember,tirsdag 14.desember og onsdag 22.desember fra klokka 12-14. Ønsker du å vite mer om tilbudet ta kontakt på dagtid til Jon Ivar Johansen mobil 95165449 eller Torstein Vegge 47714758. Behandlingsopplegget er et interkommunalt samarbeid, og dersom du ønsker å vite mer ta kontakt med din kommune i Lister : Psykisk helse og rustjenesten.

Undertegnede kan videreformidle kontakt til din kommune : Bodil.Bakkan.Nielsen@kvinesdal.kommune.no