Netto innvandring har bidratt svært positivt til befolkningsveksten i Lister i hele perioden. Uten innvandring ville folketallet har sunket. Nettoinnvandringen har imidlertid blitt mye lavere enn tidligere. Dette kombinert med at det er flere som melder flytting ut av regionen enn inn til regionen, resulterer i at vi får negative flyttetall samlet sett. Konsekvensen av dette er at Lister i årene fremover vil få en stadig eldre befolkning.

Se regionalstatistikk for Lister her