For at kompetanseplanen skal få en god kvalitet, er vi avhengig av at helse, oppvekst, tekniske tjenester, undervisning og administrasjon kartlegger behov for høyere utdanning. når vi har samlet tilstrekkelig informasjon, vil vi gå i dialog med høyskoler og universitet for å få utdanningene distribuert til Lister. Målet er at undervisning skal foregå i Lister, i et klasserom tilknyttet video-overføring av lyd og bilde. Vi har gode erfaringer med denne modellen, og ser en synergi i de tilfeller vi samler en gruppe studenter som følger samme program.

Vi inviterer også enkeltpersoner til å fremme ønsker for høyere utdanning. Vår målgruppe er som alltid voksne innbyggere som har jobb, familie eller begge deler. Vi har lang erfaring i å tilby distriktsvennlig utdanning i Lister.

I dag har vi i tillegg til høyere utdanning, også 3 fagskoletilbud i samarbeid med AOF. Gjennom fagskoletilbudene gir vi også et tilbud til fagarbeidere eller personer med lang og allsidig arbeidserfaring. Disse utdanningstilbudene har vist seg svært populære.

Som et forsøk, tilbyr vi å år for første gang et mellomlederprogram for ansatte i våre kommuner og i fylkeskommunen. 19. november starter 35 deltakere på programmet som er finansiert av KS. I løpet av 8 samlinger, fordyper deltakerne seg i organsisasjonsteori, HMS, personaljuss osv. Deltakerne på Mellomlederprogrammet vi senere bli invitert til å delta på videregående program. Undervisningen foregår delvis i klasserom, i grupper, på nett og veiledning en til en. Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere er særdeles positive.