Å være pårørende til noen som sliter med rusavhengighet kan være en belastning. Mange pårørende går ofte med opplevelsen å være overlatt til seg selv med sine tanker, påkjenninger. I Lister er vi så heldige at ARA ved Sørlandet sykehus arrangerer pårørende kurs over 4 dager for å møte pårørende på disse belastningene. I Lister har få pårørende tatt steget til å melde seg på dette kurset mens i Kr sand er kursene så fulle at de kjører parallelle løp. Dersom vi skal ha dette tilbudet er vi nødt til å få påmeldinger. Datoene er 8., 15., 22. og 29. november 2021. Kursstedet er Flekkefjord sykehus. Varighet fra kl 12.00 til kl 15.00.

Bindende påmelding til 38132600 (ARA).