Pårørende kurs for deg som er berørt av andres bruk, eller avhengighet av rusmidler.Helsenettverk Lister v/ Fyrtårnet psykisk helse og rus arrangerer kurset i samarbeid med Avdeling for rus-og avhengighet ved Sørlandet sykehus.

Kurset er for deg som ønsker læring og mestring som pårørende,bevissthet omkring egne ressurser og muligheter, økt kunnskap om mestringsstrategier, og hvordan kan du ta disse i bruk i eget liv. At du ønsker å treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer. At du er over 18 år og står nær en som har rusavhengighet.

Bindende påmelding til Avdeling for rus-og avhengighetsbehandling (ARA) telefon 38132600

sted i Lister er Flekkefjord sykehus

datoer: kursdager 1 og 4 kursdag som er 5 og 12. oktober kl 12.00 -15.00 og 2 og 3 19 og 26 oktober  kl 13.00 - 15.00

prosjektleder ved ARA : Ann Kristin Haugen