07.12 foregår Kvinnespranget på Utsikten hotell i Kvinesdal. I år består arrangementet av to deler, hvor det første er fokusmøte for kommuneadministrasjonen og ordførere, og den andre delen er en inspirasjonssamling som er åpen for alle interesserte kvinner i regionen. Det blir innledninger av blant annet Solveig Skaugvoll Foss, Shazia Majid, Lill Hege Hals, Elin Risholt Korsveien og Grethe Hindersland. Vi blir loset gjennom dagen av Bente Haugland.

Fokusmøtets program omhandler likestilling, kultur og heltidsarbeid, og hvordan dette kan bygges i regionen. Det blir innledere om dagens kultur og om hvordan legge til rette for kulturendringer. Deretter blir det korte innledninger om blant annet pågående arbeid for inkluderende arbeidsliv, sertifiseringsordning for likestilt arbeidsliv og heltidskultur i dag, og en påfølgende paneldebatt. Deltakere i panelet blir blant annet Grethe Hindersland, Patricia Hartmann, Erna Halvorsen Hauan, Margrethe Handeland og Ståle Manneråk Kongsvik.

Inspirasjonsdelen vil starte med innsjekk kl 15.30 og middag og live musikk med Myrull. Deretter vil det bli innledninger om hindre forlikestilling i Lister, og til sist hvordan få flere kvinner inn i både styreverv og politiske verv. Innledere her er Shazia Majid, Elin Risholt Korsveien, Lisbeth Raanes Hansen, Solveig Skaugvoll Foss og Christiane Skage.

Kvinnespranget arrangeres av Agder Fylkeskommune, i samarbeid med Listersamarbeidet og BHT SØR. Det er tredje gang det arrangeres, og det arrangeres i tråd med Regionplan Lister 2030.

Påmelding til Kvinnespranget 2021s inspirasjonsdel vialenkene under. Merk egen påmelding til middag før arrangementet begynner.

Vi sees!

Påmelding til Middag med Myrull: https://agderfk.pameldingssystem.no/pamelding-til-middag-kvinnespranget-7-desember-2021

Påmelding til Kvinnespranget 17-20:

https://agderfk.pameldingssystem.no/pamelding-til-kvinnespranget-2021-7-desember