Legionella

Legionella pneumophila er en bakterie som finnes overalt i naturen. Bakterien blir farlig og smittsom når den får vokse i lunkent, stillestående vann.

 

Bakterien kan gi to ulikesykdomsbilder:

  • Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungebetennelse
  • Pontiacfeber som gir et mildt sykdomsbilde og som vanligvis ikke trenger behandling.

 

Smitte skjer ved innånding av vanndamp med legionellabakterier fra kjøleanlegg på hoteller, sykehus og kontorbygg. Legionella kan også overføres via dusjanlegg når det er for lavtemperatur på varmtvann, i boblebad, og andre vannkilder som f.eks. sprinkleranlegg, luftbefuktere, brannvernanlegg, innendørs fontener og befuktningsanlegg for frukt og grønnsaker. Bakterien formerer seg best ved35-50 grader.

 

Legionellose smitter ikke direkte fra menneske til menneske. Vanligvis blir man syk ved høy smittedose, men ved nedsattimmunforsvar kan smittedosen være lav. Kjente risikofaktorer for utvikling av sykdom er høy alder, røyking, alkoholisme, kronisk lungesykdom, alvorligunderliggende sykdom og immunsvikt.

Virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs er omfattet av Kapittel 3a i forskrift om miljørettethelsevern.

 

Veiledning fra Folkehelseinstituttet for hvordan en kan forebygge legionellasmitte kan du finne her.