Prosjektet handler om implementering av velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Det er et samarbeid mellom alle de seks kommunene i Lister.

Overordnet mål er at innbyggerne skal få muligheten til å være "Lenger i eget liv". Med dette menes at hver enkelt kan få muligheten til å bo hjemme lengre med tilrettelagt bruk av velferdsteknologi. Midlene er tildelt via utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune.

Kontaktperson: Marianne Holmesland

pdf

Prosjektplan 2014: Lenger i eget liv