«Det er spennende å være tilbake i regionen som alltid har ligget hjertet mitt nærmest» sier Grøvan. Han ser fram til å få bidra til næringsutviklingen i regionen. Han er engasjert i arbeidet som venter, og forteller at det er artig å få være med på å skape noe nytt her.

Lister næringsforening har en målsetning om å være en tydelig og samlet stemme for regionens næringsliv. Ambisjonen er å være framoverlent og nyskapende. Grøvan ønsker å gjøre Lister til en enda mer næringsvennlig region, og vil jobbe for å legge til rette for ny næringsutvikling.

Han forteller om stor interesse fra næringsforeningen for styrking av arbeidet for gjennomføring av ny E39 til Stavanger, sammen med øvrig arbeid for enda bedre infrastruktur. Næringsforeningen vil bidra til å styrke rekrutteringen til regionen, og jobbe for mer kompetanse i regionen. Det er et stort engasjement for å være konkurransedyktige mot både Kristiansand og Stavanger.

Nå ser Grøvan fram til å være sammen med aktørene i regionen og skape mye nytt. Han gleder seg til å kunne se resultatene, både på kort og lang sikt, av arbeidet som næringsforeningen skal legge ned framover.