Lister Friluftsråd jobber for å ivareta og øke friluftsinteressene til Listers innbyggere. Dette gjør vi på tre ulike måter:

  • informering
  • aktivisering
  • tilrettelegging

Informering

Informeringen gjør vi først og fremst med å lage en hjemmeside med turforslag og artikler om friluftsmulighetene i Lister. Godt skiltede turstier, forslag til sykkelturer, badeplasser, skjærgårdspark-områdene og langrennsløyper er nok det viktigste. Mange turstier merkes og skiltes av frivillige på lokalt initiativ. Dersom avtale om merking og skilting er godt avklart med grunneier, og det er et gjensidig ønske om lett tilgjengelig informasjon om dette gjennom internett, kan vi gjerne legge ut informasjonen på våre flater. Innholdet kan naturligvis utvides og utvikles, og selv om vi ikke kan lage en fullstendig oversikt over alle stier, teltplasser og hvor det er godt med blåbær, retter vi fokuset mot de mulighetene som er tilstrekkelig tilrettelagt og har god nok kapasitet. I tillegg har vi sammen med en lokalutvikler laget appen turLister, som inneholder mye av det samme som hjemmesiden,bare tilpasset bruk på smarttelefoner, som etter hvert er blitt vår lettest tilgjengelige kilde til informasjon.

Aktivisering

Aktiviseringen går på å motivere og gjøre det enklere for folk å komme seg ut. Til skolebarn har vi tilbud om camper og friluftsskoler i sommerferien. Til de voksne tilbyr vi lavterskelturer på dagtid i samarbeid med frivillighetssentraler og til alle som liker postkassetrim, bidrar vi med turbøker og turpostkasser der det trengs. I år blir det noe begrenset tilbud til organiserte aktiviteter, men vi forsøker å arrangere noe innenfor retningslinjene for smittevern.

Ett aktivitetsprosjekt som vi har fått i gang sammen med Skjærgårdstjenesten er Kystlotteriet. Det er en ordning for å gjøre det enklere for de som vil plukke marint avfall langs kysten vår. Vårt bidrag er en organisering av utdeling av sekker og transport av innsamlet avfall. På slutten av sesongen trekker vi ut vinnere av lotteriet, for de som har satt lodd på sekkene de har samlet. I fjor begynte vi dessuten med en panteordning for tapte fiskeredskaper. Den er for lag og foreninger som bidrar med å samle teiner, garn og ruser som blir stående på havbunnen å fiske, såkalt spøkelsesfiske, i et prosjekt kalt #teinejakta.

Tilrettelegging

Den tredje arbeidsmåten vår er tilrettelegging. Det gjør vi vanligvis i samarbeid med lokale lag, foreninger eller andre frivillige. Vi har bidratt til finansiering av brygger, toaletter, gapahuker og andre bygg gjennom ulike tilskuddsordninger. I år bidrar vi til å finansiere tiltak både ved Søylandstjernet i Flekkefjord, friluftsområdet Botnan nær Hamrebakken i Kvinesdal og på Laundal, som ligger nær Opofte-krysset, som kan sies å være et slags midtpunkt i Lister. Dessuten kommer det opp nye informasjonstavler for de mange fine fotturene på Austadhalvøya i Lyngdal før sommerferien.

Felles for alle tiltakene er at de er forankra i en handlingsplan styret i friluftsrådet godkjenner, og at de finansieres gjennomtilskudd vi søker på, enten fra fylket, staten eller banker og stiftelser. Deter mange tilskuddsmuligheter til gode tiltak som mange får glede av. Kunsten er å finne gode og gjennomførbare prosjekter og tilskuddsmuligheter som passer sammen, som bidrar til at flere kommer seg ut i den vakre naturen vi har i Lister.

Husk å sjekk ut prosjektene hvor du kan få pant eller vinne fine premier for å bidra til å holde skjærgården vår ren og pen!

Foto: Philm AS

Hilsen Christian Landmark, daglig leder i Lister Friluftsråd