Det nyeste prosjektet handler om ungdom og friluftsliv. Herhar friluftsrådet fått prosjektmidler til som har gitt rom foransettelse av en ny prosjektmedarbeider, Adam Kihlberg. Målet med prosjektet erå få ungdom ut i naturen, og her blir alle som deltar på minst 10 turer med påtrekning om en guidet tur til friluftsområdet Laundal.

På Laundal er det også nylig bygd to spennende overnattingshytter,som er tilgjengelig for utleie. Her er det en hytte som er delvis tretopphytte,og en som er bygget inn i en fjellhylle. Disse hyttene kan leies gjennomlisterbooking.no.

Landmark trekker også fram Teinejakta som et viktigprosjekt. I samarbeid med skjærgårdstjenesten har de laget en panteordning,hvor både bedrifter, foreninger og lag kan hente opp tapte fiskeredskaper frahavbunnen og få utbetalt pant. Panten er på 400 kr per redskap. Landmark sierat estimatet er på omtrent 70 000 tapte redskaper langs norskekysten,hvilket vil si at det vil være en del utenfor kysten i Lister også.

Friluftsrådet samarbeider mye med lag og organisasjoner, ogsynes det er viktig å formidle friluftsglede til hele befolkningen. Satsningenpå barn og unge er veldig engasjerende, og gir mye glede i arbeidet.