Ola Borten Moe har etter eget ønske besøkt flere studiesentre i Norge, og Lister Kompetanse fikk ministeren på besøk i februar. Han søkte råd for hvilke modeller departementet kunne satse på for å sikre distriktsregionene utdanninger av høy kvalitet. «Uansett hvor man drar i Norge i dag, så ser man at det mangler folk og at det mangler folk med riktig kompetanse. Derfor vil regjeringen styrke studiesentrene rundt om i hele landet og gi flere mulighet til å skaffe seg faglig påfyll lokalt», sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Gro-Anita Mykjåland, stortingsrepresentant fra Agder og parti felle av Borten Moe, utfordret ministeren til å legge nok penger på bordet til å sikre arbeidet som blant annet Lister Kompetanse gjør. Mykjåland ville følge opp saken i møte med UiA og på Stortinget og viste konkret til det desentraliserte barnehagelærerstudiet som et godt eksempel på at distriktene har behov for kompetanse der folk bor.

Daglig leder Hilde Strømme i Lister Kompetanse er tydelig på at vii Lister snarest må søke om økte tilskudd på statsbudsjettet og at dette vil bidra til at vi kan øke opp tilbudene. Det er mye spennende aktivitet i nystartede Lister Næringsforening. Daglig leder Hans-Fredrik Grøvan og Næringsforeningen er i gang med å kartlegge behovet for utdanning ute i medlemsbedriftene. Vi gleder oss over at kommunene i Lister samarbeider godt. Det er mange gode krefter som vil svare på næringslivets og kommunenes behov for kompetanseheving.

Nå gleder vi oss til å søke støtte til studiesenteret og oppfordrer næringslivet og kommunene til å satse stort på kompetanseheving. For de gruppene som allerede har et fagbrev, kan fagskole eller fagspesifikke kurs være aktuelt. Lister Kompetanse er allerede nå i gang med å tilby tekniskfagskole i byggfag og innen elkraft for de som har et fagbrev innen mangeområder som bygg, anlegg og elektro. De som tar disse fagskolene, er ofte dem som søker bas-jobber eller mellomlederjobber. For firmaene som har ansatte med fagskole, opplever at de ansatte kan settes til et utall oppgaver, enten det gjelder å regne anbud, tegne, drive HMS arbeid og drive arbeidsledelse. I en tid hvor økonomien har stor betydning, kan det lønne seg å ha ansatte som har allsidig kompetanse og som kan ta ansvar.

Lister Kompetanse satser på at vi kan søke på studiesenterstøtten allerede i april. De aller fleste studiene blir selvfølgelig gratis for dem som studerer hos oss på studiesenteret i Lister.