Lister Kompetanse og Dalane Utdanningssenter har hatt et svært godt møte med Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet.  Hoel er statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Studiesentrene fikk anledning til å presentere seg, og vise litt av alle de utdanningene som tilbys i de to regionene, Lister og Dalane.

På agendaen under møtet med Statssekretæren var blant annet: 

PLUSS-STUDENTER: de som ikke kan eller vil reise til Campus for å ta utdanning. SAMARBEID MELLOM STUDIESENTRENE OG UNIVERSITET/HØYSKOLE, LOKALT OPPTAK, KVALIFISERING OG MOBILISERING AV STUDENTER. Praksisplasser, rolleavklaring og fleksibilitet er viktig å ha på plass i regionene. Det er svært viktig at studiesentrene får en forutsigbar grunnfinansiering og øremerkede desentrale studieplasser. Da vil aktiviteten bli enda høyere og regionene vil få økt tilgang på kompetente medarbeidere.