For over 20 år siden så de seks Lister kommunene så et stort behov for kompetanseheving i regionen. Lister Kompetanse ble etablert i 2003 og er eid av kommunene i Lister og fylkeskommunen 50/50. Lister Kompetanse mekler inn desentraliserte studier på universitet og høyskolenivå. De seneste årene har studiesenteret også gitt tilbud om distriktsvennlig studier på fagskolenivå.

En viktig del av oppgaven til Lister Kompetanse er å kartlegge behovet for kompetanseheving, både i offentlig og privat sektor. Studiesenteret fasiliterer studiene med både multimedierom, grupperom og møterom for studentene.

Studiesenteret har mange samarbeidspartnere og fungerer som "motor" i rekruttering og mobilisering for de ulike studiene. Vi ønsker å ha et langsiktig og forutsigbart studietilbud for innbyggerne i regionen, og vi ønsker å tilby de studiene som blir etterspurt. For å oppnå dette trenger vi friske nye studieplasser som er øremerket for desentralisering. Pr i dag har vi ca. 200 studenter på ulike studier, alt fra sykepleie og barnehagelærer til teknisk fagskole i bygg og elkraft. Studiene våre går på deltid og er stort sett gratis.

Vi ønsker å bidra til at innbyggerne i regionen får mulighet til å ta høyere utdanning og delta i livslang læring.

Vi har lang erfaring i formidling, rekruttering og mobilisering - MEN alle kan bli bedre! Derfor ønsker vi samarbeid med studenter som kan forske på det vi driver med, og hjelpe oss å videreutvikle konseptet vårt, Listermodellen. Vi undrer oss også over hva som skjer med studentene etter de har fullført studiene? Blir de i regionen, eller flytter de til andre steder? Hvilken betydning kan Lister Kompetanse ha for attraksjon og bolyst i Lister? 

Vi har enda flere spørsmål vi ønsker å finne svar på - høres dette interessant ut? Ta kontakt med Lister Kompetanse!