Tirsdag 12.09 ble Lister kompetanse invitert til å ha stand på Rosfjord hvor Delta hadde konferanse. Delta er en viktig samarbeidspartner for Lister kompetanse gjennom det arbeidet de gjør i kommunene i Lister.

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. De vil utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Med over 96.000 medlemmer er de det største forbundet i hovedorganisasjonen YS. Deres medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester.

Vi fikk mulighet til å presentere ovenfor medlemmene hva Lister kompetanse er og hva vi arbeider med. På stand kom vi i kontakt med mange fine mennesker som hadde gode innspill til studietilbud for 2024.  Det ble avholdt loddtrekning av en stor pose med godteri, og halvparten av medlemmene på konferansen meldte seg på. Lister kompetanse arbeider for å kunne tilby flere studier i Lister regionen. Kommuner, bedrifter, fagforeninger og ansatte er viktige aktører og samarbeidspartnere i arbeidet med hvilke studier Lister kompetanse skal satse på. Informasjon og tilbakemeldinger på hvilken kompetanse som regionen trenger er det vi arbeider ut i fra. Slike møter med Delta gir oss innsikt i hvilken kompetanse som er mest etterspurt, og gir oss en retning vi kan arbeide mot. Aktive studier som Lister kompetanse har nå er sykepleie, vernepleie og barnehagelærer for å nevne noen.

Har du forslag eller ønsker til studier som Lister kompetanse skal tilby i 2024 så ta gjerne kontakt!