Lister Kompetanse fikk i 2020 videreført posten på statsbudsjettet fra 2019. For dette lille selskapet som skal mekle høyere utdanning til Lister, var det et særdeles viktig bidrag. Lister har i dag studenter på sykepleie, barnehagelærer, helsesykepleie, barnehagelærer, økonomi, organisasjon og ledelse samt ulike fagskoletilbud. Vi har et styre som med Per Sverre Kvinlaug i spissen, jobber for å sikre at Lister også i fremtiden kan tilby sine innbyggere høyere utdanning. Vi ønsker å være en motor i distriktsvennlig utdanning i Agder. Målet er å dekke behovet for relevant kompetanse, øke innbyggernes tilknytning til arbeidslivet, bidra til god likestillingspolitikk og heve levekårene for befolkningen.

Hans Fredrik Grøvan, som også sitter i Stortingets utdanningskomite, ser viktigheten av at distrikts-Norge får relevante tilbud på høyere utdanning. Lister er et godt eksempel på en region som trosser levekårsutfordringer ved å satse på desentralisert høyere utdanning. I år gir vi 112 studenter muligheten til å studere i nærområdet sitt. For våre kommuner er dette en forutsetning for å ha tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag slik at vi kan tilby et solid tjenestetilbud til våre innbyggere. I 2020 vil vi tilby enda flere studieplasser.

Les artikkelen i Lister24