Det er ikke første gangen Lister Kompetanse tilbyr distriktsvennlig vernepleierutdanning og Liz Hege er en av dem som tok distriktsvennlig vernepleie sist det ble tilbudt i regionen. Hun kommer fra en jobb hvor hun har hatt både en fagutviklerstilling og en ordinær vernepleierstilling i avdeling. I Lister Kompetanse vil hun være koordinator i regionen. Hun vil dermed være et viktig bindeledd mellom Universitetet i Agder og studentene i Lister, Lindesnes og Dalane.

 

Koordinatorrollen
Da Liz Hege studerte distriktsvennlig vernepleie hadde de ingen koordinator. Det at studentene i dag vil få en koordinator de kan henvende seg til i regionen tror hun er viktig.

-      Hvis man er ny student eller ikke har studert på noen år, har man veldig mange spørsmål. Universitetet er stort, og det kan være vanskelig å vite hvem man kan spørre og snakke med. Det å ha en person man kan forholde seg til lokalt, tror jeg kommer til å være veldig positivt.

 

Et fleksibelt alternativ

Da Liz Hege begynte på distriktsvennlig vernepleie hadde hun barn, huslån og jobb. Hun var avhengig av å jobbe litt på siden. Hun gikk ned i stilling og jobbet med studiene de dagene hun ikke var på jobb.

-      Jeg måtte jobbe så jeg fikk inn litt penger, men jeg var opptatt av å ikke jobbe for mye. Selv om studiet er deltid, vil jeg ikke anbefale å jobbe fulltid og i tillegg studere.

 

Når jeg spør henne hva det betydde for henne at det var et distriktsvennlig alternativ er svaret klart:

-      Hadde det ikke vært tilbud om å ta mesteparten av utdannelsen i Lyngdal, hadde jeg ikke kunne blitt vernepleier. Jeg hadde jobb og tre barn, og fikk i tillegg en til under studiet. Jeg kunne ikke flytte vekk for å leve studentlivet i tre år.

 

Tøffe prioriteringer

Liz Hege valgte å prioritere barn og familie, studiene og jobben. En spesielt viktig prioritering hun gjorde var å delta på samlingene.

-      Når man er distriktstudent er man ikke sammen så ofte, derfor ble det viktig å delta på samlingene og ta del i diskusjonene. Vi var en liten klasse noe som gjorde det enkelt å bli kjent.

 

Hun forteller at hun måtte innarbeide noen rutiner. I tillegg lagde hun en oversikt over pensum som viste hvor mye det var og hva som skulle leses til enhver tid.

-      Jeg prøvde å sette opp tider for når jeg skulle lese og når jeg skulle ha fri. Man må unne seg litt fri, hvis ikke er det fort at man får dårlig samvittighet hele tiden.

 

 

 

Nytt distriktskull i vernepleie høsten 2023

1. februar åpnes det for søk til distriktsvennlig vernepleierutdannelse i Lister. Søkere bosatt i Dalane og Lindesnes vil også kunne søke. Samlingene vil foregå i Lyngdal. I tillegg vil det kunne bli fellessamlinger med distriktstudentene fra Østre Agder og Setesdal ved campus Kristiansand eller Grimstad. Du vil få praksisplass i regionen du tilhører og det arbeides for å ivareta visse hensyn med tanke på hvor du blir tildelt praksisplass.

 

Liz Hege satt pris på at hun ikke fikk ha praksis på arbeidsplass hennes.

-      Man har en annen rolle når man er i praksis enn når man er ansatt. Man vil derfor ikke få en reell praksis- og opplæringssituasjon hvis man har praksis på arbeidsplassen sin.