Om oss

Som en del av Listersamarbeidet, og etter initiativ fra barnehage- og skolenettverket, har regionen etablert et eget pedagogisk senter: LPS. Senterets hovedoppgave er å støtte utviklingsarbeidet i regionens skoler og barnehager, nå kanskje særlig med tanke på oppfølging og koordinering i større satsinger og ordninger.

Gjennom det å ha samlet et lite fagmiljø som fokuserer utelukkende på kvalitetsutvikling, så får vi en spisset kompetanse, trygge relasjoner til involverte aktører, og et stort erfaringsgrunnlag å spille videre på. Det er ikke bare barnehage- og skoletilbudet som må blir bedre, strategien rundt ordningen må også bygges, trygges og videreutvikles.

LPS er en liten organisasjon, vi er tre ansatte. Torbjørn Torsøy og Ingrid Anne Eggebø Hansen er utviklingsveiledere, en rolle som stadig tilpasses behovet i regionen, og så fikk vi Marie-Thérés Helgestad Kolnes med oss som ny leder nå høsten 2019.

Et partnerskap for fremtiden

Veien til Universitetet i Agder er kortere nå enn noen gang før, og det flere år før ny E39 står klar. Løsningen har vært enkel, universitetet kommer til oss.

Vi har en ny skole- og barnehagebasert ordning å jobbe etter. Det vil si at vi har fått en forutsigbarhet i hva det satses på, hvor lenge, og det satses på alle barnehagenes og skolens pedagogisk ansatte

«Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer ogvidereutvikler sin praksis». Overordnet del, kap. 3.5
«Barnehageeierne og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse». Rammeplan, kap. 2

Bakgrunn for endringen er at Utdanningsdirektoratet har startet opp med en ny modell for kompetanseutvikling. Utviklingen skal foregå ute i den enkelte barnehage og skole, og skal gjennom økt lokalt handlingsrom,gi rammer for en bærekraftig og forskningsbasert kvalitetsutvikling. Ordningen,som i stor grad finansieres av utdanningsdirektoratet, omtales nasjonalt som:

 

Forutsigbarheten som kommer ved ordninga er viktig. Kommunene og den enkelte barnehage og skole får anledning til å planlegge og forberede seg skikkelig til det arbeidet de skal i gang med. Det kreves kartlegging og analyse av styrker og utviklingsbehov. Hele personalet skal med,arbeidet må eies av den enkelte, sammen bygger vi noe større. Så handler det vel så mye om forutsigbarhet overfor universitetet. Det sier seg selv at ikke alle kan ha samme tema, på samme onsdag ettermiddag. Universitetet ansetter nå på grunnlag av de utviklingsbehov som spilles inn fra regionene.

Et langsiktig partnerskap mellom regionen og universitetet er en nøkkel for gjensidig kvalitetsutvikling.

Gjennom stadig nye puljer står både regionen og universitetet stødigere, og med mer kompetanse om hva som funker for oss. Det er til syvende og sist det som skjer der barna er, som avgjør om barnehagen eller skolen er i endring. Vi må tette gapet som gjerne eksisterer mellom teori og praksis.

Listerregionen har vært fremoverlent, vi ønsker det beste for barna som vokser opp på vår vakt. Vi har mye å være stolt av, faglærerne fra universitetet kommer gjerne vel så inspirert tilbake fra en fagsamling, som personalet som har med seg et oppdrag ut i sitt praksisfelt. Kvaliteten kan alltid bli bedre, vi kan alltid bli flinkere til å se vår egen praksis opp mot andres praksis, forske på egen praksis.

Universitetet har blitt et universitet ikke bare i, men også for hele Agder – for små og store. Vi i Lister Pedagogiske Senter er stolt av å fortelle om det arbeidet som skjer her i Lister og å være med på laget.

 

Ønsker du å vite mer om ordningene, lokalt eller nasjonalt så finner du dette via våre nettsider:

www.listerpedsenter.no  

Fra våre samlinger: