Program

Kl 09.00 – 09.10

Velkommen v/  ordfører Torbjørn Klungland

Kort om  møtet, mål for dagen.

 

Kl 09.10 – 09.30

Regionplan Lister 2030 v/ Daglig leder Svein Vangen og rådmann Bernhard  Nilsen

·       Listerplanens hovedmål og en overordnet redegjørelse  for status tiltak/mål

·       Om skillet mellom det regionale administrative  samarbeidet og det interessepolitiske

 

Kl 09.30 – 11.30

Dialog om interessepolitiske saker.  Innledning  v/Torbjørn Klungland

Arbeid i grupper og i plenum for å prioritere hvilke  interessepolitiske saker det skal jobbes med i den kommende handlingsperioden.  Innspill til hvordan dette arbeidet best kan gjennomføres.  

 

Kl 11.30 - 12.15

Lunsj

 

Kl 12.15 – 14.15

«Kraftløftet» og fremtidens  industri- og arbeidsplassutvikling i regionen

v/  NHO Trond Madsen/Høye Høyesen og LO v/Mette Gundersen.

Kraftløftet  er et samarbeid mellom NHO, LO, og Olje- og energidepartementet. Her har man  kartlagt det fremtidige kraftbehovet i Agder, samt utarbeidet en oversikt  over registrerte utbyggingsprosjekter av ny fornybar energi i regionen.

·         Kraftløftet - industriutvikling og arbeidsplassutvikling i Agder/Lister

·         Innledende refleksjoner  ved ordførerne

·         Dialog og synspunkt

 

Kl 14.15 – 15.00

Resultater fra gruppearbeidet presenteres.