Listertinget gikk av stabelen tirsdag 14. september, og formannskapene fra alle seks kommuner samlet seg på Rosfjord Strandhotell for å diskutere hvordan de sammen kan løfte Lister opp og skape en felles kommunikasjonsstrategi. Stemningen var god og det var bred enighet om at en felles kommunikasjonsstrategi er viktig for regionen.

Etter at Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund og leder for Lister interkommunale politiske råd, ønsket velkommen, gikk ordet videre til Jørgen Tjørhom fra Lister Nyskaping. Han fortalte om hvilke store muligheter som i ligger Lister, med fokus på hva grønt skifte, blå næring, havvind og nyE39 kan og vil bety for vår region. Vår geografiske beliggenhet mellom Stavanger og Kristiansand gir gode muligheter for nyetableringer og for at dagens næringsliv kan utnytte den forestående regionsutvidelsen som følger av ny E39.

Frode Sandal fra Solv AS fortalte så om hvordan vi finner den gode historien om hva Lister er, og om hvordan Lister kan jobbe sammen for å finne den rette måten å fortelle denne historien. Hans Christian Vadseth fra First House fortalte om suksesskriterier og hvordan disse best oppnås. Hvordan velge en signaturhistorie, og hvordan formidle denne er avgjørende for mottakelsen og effekten.

Næringslivsledere i Listerregionen fortalte om sine ønsker og behov framover, og vektla hva regionen kan bidra med. Her deltok Grethe Hindersland (Alcoa), Sigve Lindland (Lindland maskin), Reidun Meberg(Sørlandets rehabiliteringssenter), Peder Andersen (AMV), Tove Ree (Stangeland)og Nils Bernt Rinde (Nye veier). Gunnar Lindaas fra Agder Fylkeskommunepresenterte også et prosjekt for ny plattform som viser tilgjengelige næringsareal, eksisterende næringsliv og infrastruktur.

Frode Sandal organiserte en workshop med forskjellige tema som viste at regionen har mange gode kvaliteter som det kan bygges videre på! Møtet ble avsluttet med god stemning og optimisme, og med en klar tro på at med en felles forståelse av situasjonen skapes de beste løsningene videre i fellesskap.