Lyngdal ble kommune nr. 101 i Norge medsertifiseringen «Trafikksikker kommune».

 

Hva er «Trafikksikker kommune»?
En rekke lover og forskrifter sier hva en kommunes ulike enheter skal gjøre når det gjelder trafikksikkerhet. De aller fleste kommuner har sine rutiner og systemer 90% på plass i forhold til lovverket – men dokumentasjonen er ofte litt «her og der», eller mangler. Trygg Trafikk hjelper gjennom dette konseptet kommunene til å få dette 100% på plass.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver,kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.


Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. 

 

https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/

 

Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister

Tlf: 905 55 947