Hvert år er kommunene pliktige til å sende store mengder data til helsedirektoratet gjennom iplosregistreringer. Disse dataene har vært lite brukt av kommunene selv i forbedringsarbeid, og Listerkommunene ønsker nå å ta tak i dette gjennom prosjektet «Måling og mening».

Prosjektet er delfinansiert gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen. Hovedmålene gjennom prosjektet er å øke helsepersonell sin kompetanse til å gjennomføre korrekt registrering av iplos tall og øke kompetansen til lederne innen helse til å bruke statistikken en kan ta ut fra iplos dataene. For å nå disse målene skal følgende skje:

• Et stort antall helsepersonell skal gjennomføre iplos e-læringskurs.

• Det skal arrangeres en fagdag for lederne innen helse. Her vil fylkeslegen og KS konsulent bidra.

• Det skal lages en analyse av Listerkommunene med utgangspunkt i omsorgstrappa. Deltakende kommuner: Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal