Nå kan du snart studere ingeniør i Lister!

Lister Kompetanse i samarbeid med Universitetet i Agder jobber med å tilbydesentralisert ingeniørutdanning fra høsten 2025. Dette er et prosjekt som starter med bygg-ingeniør, men som vi ønsker skal videreføres med flere ingeniørfag. Studiet er en bachelorgrad som tas på deltid over 4 og et halvt år. Denne kompetansen har næringslivet i Lister regionen etterspurt. Ingeniørstudiet er gratis, og alle med spesiell studiekompetanse kan melde seg på.

Y-veien

Det er også tilrettelagt for personer som ønsker å komme inn på studiet gjennom Y-veien. Y-veien er en vei inn til høyere utdannelse som ser på dine erfaringer fremfor formel kompetanse. For eksempel personer som har fagbrev, men mangler studie kompetanse .Men, dette krever at personer tar og består forkurs i norsk, engelsk, matematikk og fysikk. Forkursene er skreddersydd for personer som allerede har fagbrev, men som mangler formel studiekompetanse. Det er mulighet for alle å melde seg opp på disse kursene, men etterspørselen er stor så vær rask når oppmeldingstarter.

Forkurs

Forkurs til den desentraliserte ingeniørutdanning starter etter planen våren 2024.  Disse består av språkfag på vg3, samt realfagsmatematikk og fysikk. Karriere Agder har fått oppgaven med å sette opp nødvendige fag og kurs som skal oppfylle UiA sine krav om spesiellstudiekompetanse. Næringslivet må allerede nå finne kandidater og forberede dem på forkurs. Det er første mann til mølla når det gjelder plass på forkursene.

Litt omoss

Studiesenteret Lister Kompetanse tilbyr desentraliserte studier på fagskole, og høyskole og universitetsnivå. Alle studiene er i samarbeid med fagskoler og universiteter som har det faglige ansvaret. Dette betyr at kvaliteten på studiene våre er på lik linje med ordinære campus studier. Lister Kompetanse har utdannet 1000-visav studenter gjennom 20 år. Nesten alle utdanningene gratis, og er tilrettelagt for personer som må kombinere jobb, familieliv og studier.