Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Lister Kompetanse, Østre Agder interkommunalt politisk råd og Setesdal interkommunalt politisk råd.

 

- Dette er en unik mulighet for de som ønsker en bachelor i Vernepleie, men ikke har mulighet til å studere på Campus i Grimstad, sier Hilde Strømme, daglig leder i Lister Kompetanse. 

 

Vernepleierutdanningen inneholder både et helsefaglig og et sosialfaglig perspektiv. Studentene vil få en allsidig kompetanse som kvalifiserer til arbeid med alle aldersgrupper innen helse-, omsorg- og velferdstjenester.

 

Utdanningen foregår på deltid over 4,5 år og er samlings- og nettbasert. I tillegg vil det være krav om 30 uker praksis. Studentene vil få praksisplass i regionen de tilhører. Samlingene for studentene i Lister og Dalane vil foregå i Lyngdal. I tillegg vil det kunne bli fellessamlinger ved Campus Kristiansand eller Grimstad. Der blir også studentene fra Østre Agder og Setesdal med.

 

I tillegg til at kommuner i Lister-regionen kan søke, er det også åpnet opp for kommunene i Dalane-regionen. De kommunene i Lister og Dalane som kan søke seg inn på distriktsvennlig vernepleie er: 

 

-       Farsund 

-       Flekkefjord 

-       Hægebostad 

-       Kvinesdal 

-       Lyngdal 

-       Sirdal 

-       Lindesnes 

-       Sokndal 

-       Lund 

-       Eigersund 

-       Bjerkreim 

 

Få mer informasjon om studiet på www.uia.no/distriktsvennlig-vernepleie