Alle de 30 kommunene i Agder er invitert med i neste fase - innføringsfasen, i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Lister-kommunene som har vært med i utprøvingsfasen fra 2013-2016, har rolle som ressurskommuner for nye kommuner som skal innføre velferdsteknologi.

Kommunene i Agder skal nå samarbeide om det overordnede målet om at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.