Kontor, salg- og serviceledelse er en toårig fagskoleutdannelse. Studentene samles fem kvelder i måneden over to år. Det resulterer i 60 studiepoeng og fagskolegrad. Målet med studiet er å videreutvikle studentenes kompetanse innen ledelse og personal, økonomi og IKT. Andre temaer som inngår i utdannelsen er blant annet saksbehandling, rekruttering, HMS, presentasjonsteknikk, markedsføring og lov- og avtaleverket. Undervisningen består av både forelesning og gruppediskusjoner.

 

Nina Svindland jobber med økonomi og regnskap ved Flekkefjord videregående skole og sammen med 25 andre studenter ønsker hun en kompetanseheving. Svindland forteller at hun er spesielt nysgjerrig på temaer som personal og økonomi, men håper også å lære mer om lover og regler i det offentlige.

 

- «Jeg gleder meg. Motivasjonen har bare økt etter den førstesamlingen», sier hun.

 

Fleksibel studie med kvalitet

Geir Erik Larsen jobber til daglig ved Mandal Videregående skole og hovedansvarlig lærer for Kontor, salg- og serviceledelse. Med på laget har han salgssjef ved Knif regnskap i Lyngdal, Elin Dragland og Åse Gjelsten-Versland, leder av Handelshuset Kvinesdal og partner i Armann og Gjelsten. Det er altså dyktige og lokale fagfolk med nyttig erfaringsbakgrunn som skal lose studentene gjennom studiet.

 

Nina Svindland sitter igjen med et godt førsteinntrykk.

- «Jeg vil anbefale andre som vurderer å ta en distriktsvennlig utdannelse å gjøre det. Det er greit lagt opp til at man skal kunne kombinere studiene med for eksempel jobb. Det virker som at det er vilje for å legge til rette slik at studentene kommer seg igjennom selv om vi til tider kan ha travle perioder på jobb.

 

Studiestedet er Lyngdal, og det å slippe og pendle var avgjørende for at Svindland valgte å ta utdannelsen.

 

- «Hadde det vært lengre reisevei hadde jeg ikke gjort dette, men det er kombinasjonen av at det er deltid og distriktsvennlig som gjør at jeg velger å ta dette studiet», forteller hun.

 

Gratis utdanning

Kontor, salg og service-ledelse tilbys av AOF-fagskolen og finansieres av Agder Fylkeskommune. Studentene betaler derfor kun for studentavgift og lærebøker. Opptakskravet for studiet er studiekompetanse eller fagbrev innen salg, service, reiseliv/samferdsel.