Studier du kan søke på nå:

Fagskolestudiene:

Studier med ordinært opptak i april

Universitets- og høyskoletilbud:

Vi samarbeider med forskjellige universiteter og høyskoler i tillegg til fagskolen.

Følg med eller kontakt oss for å finne nye studietilbud i Lister eller melde inn ønsker og behov.
UH legger ut aktuelle studier i januar/februar for ordinære søknadsfrister.

Følg oss på facebook