Kommende studier:

Universitet og høyskole:

 • Sykepleie - høsten 2021
 • Økonomi og administrasjon - høsten 2021
 • Organisasjon og ledelse - høsten 2021
 • Bedriftsøkonomi - høsten 2021

Fagskole:

Høst 2020

Vår 2021

Høst 2021

Pågående studier:

Universitet og høyskole:

 • Sykepleie
 • Barnehagelærer
 • Grunnskolelærer
 • Økonomi og administrasjon
 • Organisasjon og ledelse
 • Bedriftsøkonomi
 • Innkjøpsledelse

Fagskole:

 • Barn med særskilte behov
 • Psykisk helsearbeid
 • Veiledning av lærlinger

Vi samarbeider med forskjellige universiteter og høyskoler i tillegg til fagskolene.

Følg med eller kontakt oss for å finne nye studietilbud i Lister eller melde inn ønsker og behov.
Universitet og høyskoler legger ut aktuelle studier i januar/februar for ordinære søknadsfrister.

Følg oss på facebook