Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden ansatte med oppdatert kompetanse. Dette studiet gir kompetanse som leder på mange områder og nivå i bygg- og anleggsbransjen. Fagskoleingeniører er veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Utvikling innen dette fagområdet skjer i høyt tempo, og man vil med dette studiet få oppdatert kompetanse blant annet innen byggesaksbehandling, prosjektledelse, bygg- og anleggsledelse, eiendomsforvaltning, konsulentvirksomhet, salg, oppmåling eller selvstendig virksomhet.

For å bli tatt opp på dette studiet kreves fagbrev som tømrer, betongfag, anleggsmaskinfører, blikkenslager, asfalt, fjell- og bergverk, forskaling, industrimaler, isolatør, maler, murer, rørlegger, stillasbygger, trevare, bygginnredning, vei- og anlegg, banemontør, byggdrifter, feier, glass, stein, tak- og membrantekker, trelast, ventilasjons- og blikkenslager eller anleggsgartner. Hvis du skal søke på grunnlag av realkompetanse, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om hva du må dokumentere.

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Fagskolen benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen.

Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Dette studiet gir fagarbeidere og næringslivet i Lister en unik mulighet til å få ny og aktuell kompetanse innen dette fagområdet. Vi i Lister Kompetanse er alt i gang med å rekruttere studenter til studiet. Følg med på vår hjemmeside: www.listerkompetanse.no, Facebook eller Instagram for nyheter og søknadsfrister eller kontakt oss direkte på tlf. 976 60 839 Malin eller 941 68 444 Hilde.