Kommunene i Lister har mottatt 600 000,- fra levekårssatsingen i Agder til et interkommunalt prosjekt kalt «Ung i Lister».

Prosjektet skal utnytte Ungdata-materialet ved å gjøre kvantitative sammenstillinger og analyser. Særlige interessante tema er beskyttelsesfaktorer, sosial ulikhet i helse, psykisk helse samt skole og fritid. Disse faktorene er nært knyttet opp til levekår. Vi ønsker å videreutvikle og implementere metoder med mål om at barn og unge selv kan bidra til endring og utvikling i sitt lokalsamfunn. Vi tror at ved å bruke Ungdata systematisk, ung-til-ung dialog og nettverksarbeid kan vi lage et rammeverk for en ny og bedre barne- og ungdomspolitikk i kommunene.

Målet med prosjektet er å

  • Etablere grunnlag for kunnskapsbasert tiltaksutvikling for helsefremming og forebygging blant ungdom
  • Sikre langsiktige og helhetlige tiltak forankret i kommunenes overordnede planer
  • Skape kultur for ungdomsmedvirkning i kommunen

Alle Listerkommunene inviteres med, og det er etablert en prosjektgruppe med representanter fra alle kommunene.

Første innledende møte ble holdt i Lyngdal.

Kontakt:

Linn Gyland, folkehelsekoordinator Lister

911 15 945

Send e-post