Hva er miljørettet helsevern?

Folkehelseloven sier at miljørettet helsevern omfatter "faktorer i miljøet som direkte og indirekte kan virke negativt inn på helse", disse kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer.

 Miljørettet helsevern har følgende arbeidsoppgaver:

• Gi helsefaglige uttalelser i plan- og byggesaker i kommunene

• Holde oversikt over ulike virksomheter der mange mennesker har adgang eller samles.

• Godkjenne ulike virksomheter, blant annet skoler, barnehager, badeanlegg og hulltakingsvirksomheter.

• Gi informasjon til befolkningen om helseforhold i omgivelsene som kan ha negativ innvirkning.

• Føre tilsyn over ulike virksomheter. Hvor ofte og hva slags virksomheter bestemmes ut fra en risikovurdering

• Behandle klagesaker der hvor helse ikke blir godt nok ivaretatt i annet lovverk

Hvem kan du kontakte

De 4 Lister-kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal samarbeider om en rådgiverstilling innenfor Miljørettet helsevern. I disse kommunene utøves tjenesten i av den kommuneoverlegen og rådgiver i samarbeid.

 

Rådgiver

Knut Ro Sørensen

Epost: post@listermhv.no

Mobil: 90 47 0462

 

Kommuneoverlege i Flekkefjord og Lyngdal:

Ola Vassbø,

e-post: ola.vassbo@flekkefjord.kommune.no

 

Kommuneoverlege i Kvinesdal

Vidar Andersen,

e-post: vidar.andersen@kvinesdal.kommune.no

 

Kommuneoverlege i Sirdal

Paul-Otto Vindelev,

e-post: paul.otto.vindelev@sirdal.kommune.no

 

Her kan du finne mer informasjon om miljø og helse:

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Miljødirektoratet

Mattilsynet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet