I høst har det startet opp mange studier i Listerregionen. Det har ført til at Lister Kompetanse nå har nesten 200 studenter. En dag i midten av september hadde vi undervisning på dagtid for de nye barnehagelærerstudentene og 2. års sykepleierstudenter. Disse kullene er såpass store og i Postgården er det bare ett auditorium som er stort nok.

Vi tok kontakt med kommunalsjef for organisasjon og utvikling i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg. Han og Siv JorunnKvinlaug, avdelingsleder for drift på Helsehuset, var ikke vanskelige å be. De tilbydde et flott undervisningsrom med alle fasiliteter på toppen av Helsehuset.

 

Studentene ble godt ivaretatt med god bevertning. I tillegg fikk de en flott omvisning på bygget. Studentene fikk se og høre om gjennomtenkte og fremtidsrettede løsninger. De fikk også eksempler på hvordan de hadde tatt hensyn til pårørende og brukernes behov ved at de ble inkludert i planleggingsprosessen. Løsningene var utarbeidet med utgangspunkt i deres tilbakemeldinger.

 

Helsehuset på Bergesletta ble overlevert i 2020. Det huser kommunal øyeblikkelig hjelp, korttids- og langtidsopphold og hjemmetjenester. I tillegg finner du blant annet dagsenter, fysio- og ergoterapi, tannklinikk, sykepleieklinikk, kafeteria og kantine og fine uteområder.

 

Takk for at dere tok oss så godt imot, og for en lærerik dag på Helsehuset!