Arbeidet med planprogrammet frem til konferansen:

• Vest-Agder fylkesting vedtok oppstart våren 2019

• Prosjektgruppe starta arbeid med planprogram i april 2019

• Kommunene uttalte seg om forslaget før ferien  

• Forslag til planprogram ble sendt på høring 4. september-28. oktober.

• Ungdomskonferanse i Kvinesdal kulturhus 21. september.

• Fylkestinget styrket likestillingsfokuset i planprogrammet.

• Vest-Agder fylkesting fastsatte planprogrammet 17.desember 2019

• Styringsgruppe og arbeidsgrupper på plass.

Deltakere på oppstartskonferansen var:

• Styringsgruppe: Ordførere og rådmenn i Lister-kommunene, to fylkespolitikere fra Agder fylkesting og to administrative ledere fra Afk.

• Prosjektgruppe: To rådgivere fra Agder fylkeskommune. Plan- og næringsnettverket i Listersamarbeidet.

• Fire arbeidsgrupper: Representanter fra Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, en fra fylkeskommunen (sekretærfunksjon) og en fra fylkesmannen.

Organiseringen av planprosessen:

Arbeidet utføres med gjennomgående perspektiv på: næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser; levekår, folkehelse, likestilling, inkludering og mangfold samt klima og miljø

Se presentasjonene fra konferansen:

Lister-tall, utfordringer og muligheter 2020 v/ Agder fylkeskommune

Gjennomgående perspektiv 1: Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser v/ Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune

Gjennomgående perspektiv 2: Klima og miljø v/ Elisabeth Juliussen, fylkesmannen i Agder

Gjennomgående perspektiv 3: Levekår, folkehelse, likestilling, inkludering og mangfold. Tema: Heltidskultur v/ Leif Moland (FAFO)

Presentasjon av planprogrammet og mandat for arbeidsgruppene v/ Agder fylkeskommune

Planprogram Regionplan Lister 2030