Oppvekstreform enengasjerer, sier prosjektleder Mette Madsen, og på nytt er ledere innenfor oppvekst, helse og kultur samlet for fellessamling med KS i prosjektet Tiltak som virker. Vi jobber med temaet "Hvordan skape en kultur for samhandling og samskaping rundt tiltak som virker"?  

Et stort løft for Listerregionen, som igjen har gitt god uttelling med ny tildeling av skjønnsmidler. Det har direkte sammenheng med måten Listerregionen har organisert arbeidet med oppvekstreformen på, som et regionalt prosjekt. Det holder fokuset, trykket og retningen for hvor vi skal.

Vi deler erfaringer og lærer av hverandre. Denne samlingen har handlet om å utfordre kommunene i å lage presise mål for sitt omstillingsarbeid for å nå målene i oppvekstreformen.