Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Sirdal, Kvinesdal og Lyngdal innen fyrtårnsatsingen "Psykisk helse og Rus". På Tvers - prosjektet skal jobbe med forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge på ungdomsskoletrinnet.

Mer info kommer.