Listerkommunene sammen med KS kicket tirsdag 10 oktober igang et samarbeidsprosjekt for ansatte innenfor oppvekst og helse. Prosjektledelsen i oppvekstreformen Lister har igangsatt prosjektet, som skal pågå til mai 2024. Dette er et viktig steg i arbeidet med oppvekstreformen i Lister.

På fellessamlingen var det nærmere 60 deltakere, hovedsakelig med lederfunksjoner. Det skal til sammen være tre fellessamlinger, der deltakerne skal hente inspirasjon,verktøy og ideer som de skal ta med seg tilbake til mellomarbeidet, som skal skje videre i kommunene.

Listerkommunene skal jobbe med å skape en kultur for samhandling og samskaping, slik at man gir tiltak som virker for utsatte barn og unge.