Karl Adam Kihlberg har denne høsten jobbet for å trekke ungdom ut i naturen. Gjennom prosjektet Ung Ut har han utfordret ungdom mellom 13 og 18 år til å komme seg ut i naturen. Han har blant annet besøkt skoler, tatt med elever på toppturer og gitt elevene kunnskaper om ferdsel og bruk av natur. Kihlberg forteller at ungdom generelt har god kunnskap om hvordan en bør benyttenaturen og forstår hva en bør gjøre når en f.eks. møter på ville dyr. Han har sett engasjement og interesse hos ungdommene, og håper mange har blitt inspirert til å komme seg ut. Mange unge har lite aktivitet i hverdagen, og enda flere har opplevd at det har vært vanskelig å få til nok bevegelse nå de siste to årene med koronapandemien og smitteverntiltak.

Kihlberg forteller at prosjektet har vektlagt nytenkning og å få med mer av det ungdommene er opptatte av. Dette har blant annet å vise til gode fotomuligheter, eller trekke fram mulighetene for å benytte toppturene til mobilspill som Pokemon Go, som forutsetter aktivitet.

Gjennom høsten har ungdommene vært utfordret til å delta i en konkurranse, hvor alle som har registrert minst 10 toppturer i løpet av perioden i appen turLister er med i trekningen av premier, blant annet helgeopphold på en av hyttene på Laundal. Trekningen skal skje 01.11.2021.