Med en master i helse- og sosialinformatikk, vernepleier i bunn og erfaring fra helsesektoren stiller Grimsby fra Farsund med sterk kompetanse inn i sin nye jobb. Rollen som samhandlingskoordinator innebærer mange ulike oppgaver.

-Studiet gir en god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helsesektoren, forklarer Grimsby.

Vil få Listerperspektivet på banen

Han startet i jobben i februar i år og har hatt mye å sette seg inn i.

-Det som fenget meg med denne jobben var at den var relevant for min utdanning, gir meg mulighet til å utvikle meg og samtidig syntes jeg det hørtes veldig spennende ut, sier Grimsby.

Rollen som samhandlingskoordinator innebærer mange ulike oppgaver. Han skal ta initiativ til og følge opp samhandlingsprosjekter på tvers av kommunene i Lister, og mellom disse kommunene og Sørlandet sykehus. I tillegg skal Grimsby også sørge for riktig representasjon fra Listerregionen i ulike utvalg i regionen.

-Det handler blant annet om å styrke vår posisjon, og at Listerperspektivet kommer på banen i ulike fora der beslutninger tas.

Kontor i Kvinesdal

Grimsby er ikke i tvil om at hans bakgrunn er verdifull i jobben han har foran seg.

-Jeg kommer med en god forståelse av hvordan kommuner fungerer, etter å ha jobbet i ulikekommuner tidligere, i tillegg til helsefaglig kunnskap. Det er perspektiver jeg tar med meg.

Mye av den første tiden i sin nye stilling har foregått på hjemmekontor, men denne uka kom endelig møblene til kontoret i Kvinesdal.

-Jeg gleder meg til å komme meg litt «ut av hus», og inn i et arbeidsfellesskap i Kvinesdal. Tiden fremover blir spennende, sier den ferske samhandlingskoordinatoren.