De nordiske strålevernmyndighetene fraråder bruk av solarium. Risikoen for å få hudkreft av strålene i solariet øker hvis du starter å sole seg i ung alder, tar solarium ofte eller over lengre tid. Norge er i verdenstoppen når det gjelder hudkreft, og svært mange hudkrefttilfeller skyldes overdreven soling.

 

Miljørettet helsevern fører tilsyn med solarieretter forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Forskriften skal sikre forsvarlig strålebruk og forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse. Solarier er også omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. 

Mer informasjon om solarier kan du finne på Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) sin nettsider.