Våre politikere fremviser imponerende kunnskap om utfordringbildene i regionen vår. Det er veldig nyttig å få dele Listermodellen for distriktsvennlig høyere utdanning. Politikere i de 6 Listerkommunene har i samarbeid etablert Lister Kompetanse for å oppnå kompetanseheving i regionen. Samtidig kan kommunene dra nytte av at de kan rekruttere søkere med relevante bachelor- eller årsenheter. Vi klarer likevel ikke å utdanne nok sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere. I øyeblikket er helsesykepleiere i alle kommunene enten autoriserte eller i ferd med å bli det.

Lister har i mange år nytt godt av tett samarbeid med Setesdal og Lindesnes om Sykepleie og nå sist Helsesykepleie. I tillegg har Lister tilbudt barnehagelærer, lærer, vernepleie og ulike økonomiske og administrative fag.

For å sikre at tilbud om desentralisert distriktsvennlig utdanning skal fortsette i fremtiden, må det være en politisk vilje til å kreve at universitet og høyskole skal tilby utdanning utenfor campus. Vi er tydelige på at dette ikke må forveksles med rene nettstudier. De utfordringer Lister kompetanse peker på, er svært aktuelle i så godt som alle regioner utenfor universitetsbyene.